پروژه های معماری "طرح ها و پروژه های جدید و کامل"

پروژه های معماری "طرح ها و پروژه های جدید و کامل"

""وبسایت فروش و ارائه پروژه های آمادۀ معماری"" "تلگرام Artof93@" در صورت داشتن انتقاد، پیشنهاد یا هرگونه درخواست پروژه و ... به تلگرام پیام بدهید

طراحی مدرسه 3

طراحی مدرسه 3

مدرسه 2طبقه 2برش 4نما ،سایت پلان و شیب بندی(طراحی شده توسط گروه آرت) ...

30,000 تومان

مدرسه 2

مدرسه 2

طراحی مدرسه 2طبقه روی سطح شیبدار 1نما 1برش 2پرسپکتیوداخلی،2خارجی شیببندی،ستونگذاری،موقعیت (طراحی شده توسط گروه آرت) ...

25,000 تومان

پروژه مدرسه 1

پروژه مدرسه 1

طراحی مدرسه 3طبقه مبلمان، 2برش 4نما ،سایت پلان (طراحی شده توسط گروه آرت) ...

25,000 تومان

انواع پروژه های معماری برای تمامی دروس مقاطع کاردانی و کارشناسی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما